sahabat

Kamis, 30 Agustus 2012

GO’ET manggarai

Eme cela tau du leso senin
Tawa koe kole du leso selasa
Eme jagur tau du leso rabu
Ngalis koe nai du leso kamis
Eme cuar tau du leso jumat
Raup koe kole du leso sabtu
Kudut ngalis koe nai du ngaji leso minggu

Ai kudut ngo one tanah data anak dami,
Ai hia wa’at agu wetung, kudut ngalis nai,cengka gerak
Du ngon hia lobo jarang ngorong
Du kolen ga agu lalong rombeng
Neka manga do’ong le ronggo
Rengga cengkang

Neka lako tengguk rantang kepu tengu
Neka lako conga rantang poka bokak
Riko-riko nuk koe ata musi mai beo

Cala te’e neho muku tara lando neho teu
akan masak seperti pisang, akan berbunga seperti tebu)

Ema agu anak neka woleng bantang, ase agu ka’e neka woleng tae
Bapak dan anak jangan beda pendapat, sanak saudara, kakak dan adik tidak boleh berbeda pendapat).

Ca natas bate labar, ca uma bate duat, ca wae bate cebong agu ca mbaru bate kaeng
Satu halaman tempat bermain/bercana ria, satu kebun tempat bekerja/bertani dan satu rumah tinggal bersama)

Ipung ca tiwu neka woleng wintuk
Nenar dalam satu kolam supaya tidak tinggal terpisah)

Muku ca pu’u neka woleng curup
pisang satu pohon jangan beda pendapat)

Deun lako do bae (banyak berjalan/merantau banyak pula ilmunya)

Don ita don kole bae (banyak yang ia lihat banyak pula pengalamannya)

Nai ca anggi, tuka ca leleng (seia sekata/satu konsepsi dari kesetaraan aksi)

Tidak ada komentar: